Boh nie je mŕtvy

Zo série kázní:

V sérii kázní NEPOCHYBUJ chcem odvážne odpovedať na skutočne ťažké otázky. V dnešnej kázni smelo vyťahujeme otázky typu “ako dokážeme, že Boh je?“, “odkiaľ pochádza dobro a zlo?” a “prečo je kresťanská viera jedinečná?“. Nechajme sa obohatiť a povzbudiť.