Čo máš v ruke?

Zo série kázní:

Keď známy archeológ Graham Philips našiel v Jordánsku v hrobke palicu, ktorú považoval za Mojžišovu palicu povedal, že sa našiel najväčší artefakt histórie. A hoci asi nenašiel pôvodnú Mojžišovu palicu, predsa svojim výrokom upozornil na dôležitosť palice v živote Božích mužov. Keď pastier dostal palicu, stala sa palicou na celý život. Bol do nej pridaný kreozotový olej, aby ju spevnil. Ako človek šiel životom boli postupne si na ňu vyrýval znaky – roky, keď sa udiali jedinečné veci, bola niečím ako osobný kalendár, či kronika. Stará zmluva spomína palicu približne 250 krát a väčšinou reprezentuje duchovnú moc a akoby kladie otázku: „čo máš v ruke?“. Dnes sa pozrieme na kľúčové momenty biblického Exodu a na to ako použitie palice v Mojžišových rukách reprezentovalo jedinečné a pre nás inšpirujúce momenty pre našu cestu životom.