Dám ti kľúče

Zo série kázní:

Za veľkým vyznaním nasledovalo zverenie obrovskej zodpovednosti. Ježiš povedal Petrovi: „Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva”. Kľúče bežne otvárajú to, čo je zatvorené, alebo zamykajú to, čo je otvorené. Môžu nám otvoriť dôležitú miestnosť, dom, či možno depozit. Ak ich máme, máme prístup na miesta, ktoré sú inak neprístupné. Apoštol Peter dostal ako prvý prísľub takýchto kľúčov, a to v jedinečný moment na svojho nasledovania Ježiša. Tento prísľub však nie je len pre veľkého apoštola Petra. My všetci sme pozvaní, aby sme prišli k tomuto momentu a vypočuli si od Ježiša to isté: „Dávam ti kľúče…”