Duchovný domov

Zo série kázní:

Náš vzácny hosť Sergej Mereshan s nami zdieľal svoj osobný príbeh o svojom detstve. Na rozdiel od väčšiny z nás nemal domov, nepoznal rodičov, bol predaný, týraný a využívaný. Počas riskantného úteku stretol ľudí, ktorí ho nielen zachránili, ale aj mu pomohli nájsť svoju identitu, identitu v Bohu. Dnes je šťastne ženatý a je kazateľom. Jedinečným spôsobom dáva do kontrastu život bez domova s potrebou duchovného domova. Je to vzácny klenot v našej sérii: Tu som doma