Interview o múdrosti s Dannym Jonesom

Zo série kázní:

Od začiatku roka 2021 sa v CityChurch venujeme múdrosti. Naším hosťom dnes ráno bude Danny Jones. Tešíme sa na dávku inšpirácie a múdrosti, ktorú v tomto interview budeme môcť počuť!