Ja som chlieb života

Zo série kázní:

V Jánovom evanjeliu Pán Ježiš o sebe sedem krát hovorí výrok: „Ja som…” Jeden z týchto výrokov hovorí hneď potom, ako zázračne nasýti chlebom a rybami obrovský zástup. Ľudia ho začnú nasledovať kvôli tomuto zázračnému nasýteniu. A On im začína rozprávať o tom, že On je chlebom života, dáva ho do kontrastu so zázrakom rozmnoženia chlebov a porovnáva ho so zázračným Božím zabezpečením v histórii – mannou. Ježišove rozprávanie o chlebe života končí zasľúbením: „kto je tento chlieb, bude žiť naveky”.