INVICTUS – neporaziteľná duša

Zo série kázní:

Boh kresťanom nesľúbil ľahký a bezproblémový život, ale zasľúbil nám, že bude s nami. Dnes sa pozrieme na životný príbeh Kaleba, ktorý si toto zasľúbenie privlastnil. Hoci nevieme o ňom veľmi veľa, kedykoľvek o ňom Biblia píše, zaznamenáva jeho odhodlanú vieru i konanie. Niekedy to znamenalo ísť proti prúdu, inokedy ísť napriek okolnostiam. Náš hosť – Richard Perinchief nás uvedie do Kalebovho príbehu a zároveň bude zdieľať svoj osobný príbeh. Vyzve nás k odhodlanému a neporaziteľnému životnému postoju.