Séria kázní: UŽITOČNÝ

Jozef Brenkus ml.

Veľké poverenie

V kázni Veľké poverenie (alebo veľké spreneverenie) sa spoločne pozrieme, či si ako jednotlivci ale aj ako cirkev plníme svoju úlohu. Naša úloha je po dvetisíc rokoch stále neukončená a to buď pre našu nevedomosť, alebo neposlušnosť. Nie všetci sú povolaní na misiu, ale všetci sú povolaní stať sa požehnaním pre ľudí v bezprostrednom okolí ale aj v “posledných končinách zeme”. Veľké poverenie má byť adresované v každej oblasti života cirkvi. Poznáš svoje miesto vo Veľkom poverení?

Vypočuť kázeň »
Richard Perinchief

INVICTUS – neporaziteľná duša

Boh kresťanom nesľúbil ľahký a bezproblémový život, ale zasľúbil nám, že bude s nami. Dnes sa pozrieme na životný príbeh Kaleba, ktorý si toto zasľúbenie privlastnil. Hoci nevieme o ňom veľmi veľa, kedykoľvek o ňom Biblia píše, zaznamenáva jeho odhodlanú vieru i konanie. Niekedy to znamenalo ísť proti prúdu, inokedy ísť napriek okolnostiam. Náš hosť – Richard Perinchief nás uvedie do Kalebovho príbehu a zároveň bude zdieľať svoj osobný príbeh. Vyzve nás k odhodlanému a neporaziteľnému životnému postoju.

Vypočuť kázeň »
Samuel Lehocký

Užitočný učeník

Užitočný učeník bol napríklad aj Barnabáš a môžeš ním byť aj TY! V tejto kázni Samuel priblížil život Barnabáša a spolu s Miriam sa pozreli na niektoré princípy ktorými nás inšpiruje.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Nedeľa vízie

Každý rok sa zvykneme pozrieť na rok za nami, a tiež ten, ktorý je pred nami. Tento rok sme to urobili cez výzvu byť užitočný. V poďakovaní za predchádzajúci rok a pohľade na tento rok nás sprevádzali paralely z listu Filemonovi. Našou víziou je tvoriť komunity, v ktorých budú môcť ľudia stretnúť živého Boha. Budete počuť o tom, čo sa nám podarilo, aj o prioritách pre rok 2023.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Užitočný

Odpovede na zdanlivo jednoduché otázky bývajú veľmi zložité a často vyžadujú, aby sme sa vrátili na úplný začiatok. Tak tomu bude aj v našej najnovšej sérii “Užitočný-užitoční.” Na to, aby sme porozumeli podstate Božieho povolania k užitočnosti, musíme najskôr pochopiť s akým zámerom Boh stvoril svet a človeka. Na biblickom príklade Dávida sa spolu pozrieme, čo to presne znamená, a aké požehnanie prináša byť užitočným pre seba, pre spoločenstvo a pre svet okolo nás.

Vypočuť kázeň »