Nové pôsobenie Svätého Ducha

Zo série kázní:

 

Boh robí ničo veľmi špeciálne a intenzívne po celom svete aj dnes – je vidno nové a čerstvé pôsobenie Svätého Ducha. Ak by Svätý Duch náhle opustil cirkev, všimli by sme si to, alebo by sme si to ani nevšimli a len pokračovali v našich aktivitách?

Pri čítaní biblickej knihy Skutkov môžeme vidieť, ako veľmi bola prvá cirkev na Svätom Duchu závislá. O tom, ako veľmi potrebujeme Svätého Ducha a aká je jeho úloha a práca v každom z nás hovorí pastor Werner Rienas z Toronta.