Prerušené ticho

Zo série kázní:

 

Ako si čítame evanjelia, vidíme, že je až neuveriteľné koľko priestoru evanjelisti vyčlenili poslednému týždňu života Pána Ježiša. Je to takmer ½ Jánovho evanjelia, 2/5 evanjelia podľa Matúša, a 3/5 evanjelia Mareka a asi tretina Jánovho evanjelia. Dnes sa pozrieme na udalosti palmovej nedele tak, ako nám o nich píše Lukáš a Ján. To, čo zistíme je zrazu oveľa viac, ako voľajaká historická udalosť. Uvidíme, že do rutinného, až frustrujúceho duchovného ticha, s ktorým sa už ľudia zmierili prišlo vyrušenie. To vyrušenie, ktoré niekedy všetci potrebujeme, aby sme stretli Syna Božieho!