Od nepriatreľa k blížnemu

Zo série kázní:

Ako sa dostať od nepriatreľa k blížnemu?