Odhoď, čo ťa zaťažuje

Zo série kázní:

 

List Židom popisuje život ako beh. Pozýva nás, aby sme sa pridali k hrdinom viery. K tým, ktorí zažili Božie víťazstvá, vybojovali Božie boje, či prekonali to, čo iní neprekonali. Pozýva nás k tomu, aby sme boli lákavým príkladom pre tých, ktorí Boha nikdy nestretli a nepoznajú ho.

K tomuto behu nám dáva nielen cieľ a motiváciu, ale aj nepostrádateľnú radu. Radí nám, že ak chceme tento beh dobehnúť, tak máme odhodiť každú príťaž a tiež hriech, ktorý nás opantáva. Príťažou sú tie veci, ktoré nás zastavujú, spomaľujú a demotivujú. Hriech je to, čo nás od Boha oddeľuje. Hovorí o odhodení. O radostnom opustení a zažití slobody, ktorú pri tomto môžeme zažiť.

Neviem, čo to je pre Teba, ale ak sa pozrieme na hrdinov viery, tak Abrahám sa cítil starý, Gideón sa bál, Eliáš mal samovražedné myšlienky, Jonáš bol zatrpknutý, Ráchab bola prostitútka, učeníci zaspali pri modlitbe, Pavol bol náboženský fanatik, Timotej bol príliš mladý. Všetci niečo museli odhodiť a mohli začať žiť ako hrdinovia viery – pridaj sa tiež!