Ozajstná cirkev

Zo série kázní:

Asi všetci sme už počuli niekoho ako povedal: „Verím v Boha, ale s cirkvou nechcem mať nič spoločné.” Je to žiaľ pravda, že ľudia, možno my všetci, sme zažili niečo v cirkvi, čo nás zranilo, čo sa nám nepáči a čo možno nevrhá dobré svetlo na Pána Boha. Prečo teda Boh chce konať cez cirkev a v cirkvi. Pán Ježiš dal podnet pre zrod cirkvi. Biblia hovorí, že Ježiš je hlavou cirkvi, že ju miluje. Cirkev je tiež prirovnaná k neveste, kde Ježiš je ženíchom. Ako sa teda pozerať na cirkev, ktorá je plná nedokonalých ľudí. Ako byť jej zmysluplnou súčasťou. To sú otázky, ktoré otvorí náš vzácny hosť – Ján Lakatoš.