Posledné nové veci, ktoré Boh urobí

Zo série kázní:

 

Biblia nám dovoľuje nahliadnuť do budúcnosti a tento pohľad je nesmierne dôležitý pre náš každodenný život dnes. Posledná kniha Písma – Zjavenie svätého Jána doslova na posledných stránkach Biblie popisuje poslednú novú vec, ktorú Boh urobí. Potom už nebude ani teraz a potom, ani nové a staré, ani dobré a zlé. Potom časnosť vystrieda večnosť. Ján vo svojom zjavení popisuje vstup do tohto nového obdobia, ako stvorenie nového neba a novej zeme. Poznanie toho, čo príde má radikálny dopad na to, ako žijeme dnes. A my sa dnes pozrieme na to, čo nám o tom Boh ukazuje a necháme sa vyzvať v tom, čo to prakticky pre nás znamená dnes.