Prvá láska

Ježiš často hovoril podobenstvá. Sú to bežné príbehy zo života, ktoré v sebe skrývajú veľkú duchovnú pravdu. Jedným takým podobenstvom je príbeh o štyroch typoch pôdy. Je to realistický príbeh, ktorý opisuje bežný život a upozorňuje na to, že je veľa vecí, ktoré bojujú o našu pozornosť a chcú nás okradnúť o to najlepšie. Biblia to niekedy nazýva aj prvou láskou. Často sú to dobré a nevinné veci. Pán Ježiš v tomto podobenstve neprepadol lacnému optimizmu o živote kresťana, avšak neprepadol ani pesimizmu. Skôr nám dáva praktický návod, pozvanie aj zmocnenie, aby sme žili život, ktorý napĺňa Boží zámer, alebo slovami podobenstva, prináša úrodu. Učí nás, ako byť zodpovední, a pritom vedieť, ako mať Pána Boha na prvom a kľúčovom mieste; ako spievať ospievané chvály, akoby sme ich spievali po prvýkrát; ako vymeniť staré frázy našich modlitieb za autentický rozhovor s Bohom… Pozývame vás vypočuť si kázeň nášho vzácneho hosťa Janka Lakatoša.