Ježiš plus nič

Posledný rok bol obrovskou príležitosťou žiť našu kresťanskú vieru v praxi, možnosťou byť užitočný, ale zároveň nám ukázal ako veľa vecí vieme vidieť inak, ako ľahko sa môžeme vzdialiť jeden druhému práve v čase, keby sme sa najviac potrebovali. To sa deje veľmi často vtedy, keď stratíme jasné zameranie na základ našej viery, na Ježiša a všetko to, čo pre nás znamená. Každá kniha v Biblii ukazuje nejakú pravdu o Ňom. V Genesis nám Ho Písmo predstavuje ako dych života, v Nehemiášovi ako obnoviteľa rozbúraných hradieb ľudského života, v Žalmoch ako dobrého pastiera, v Lukášovi ako syna človeka, v Jánovi ako Syna Božieho, v Zjavení ako prichádzajúceho Kráľa. Viac o tom, ako knihy Biblie predstavujú Ježiša a tým nám dávajú odpoveď na otázky dnešných dní si môžete vypočuť v tejto kázni.