Poslušnosť

Zo série kázní:

Posledná nedeľa v júni a s ňou naše (nateraz) posledné ťažké slovo: poslušnosť. Čo vo vás toto slovo evokuje? Nie všetci ho v dnešnej dobe radi počúvame. Avšak, ako Kristovi nasledovníci, sa nad jeho významom musíme zamyslieť aj preto, lebo sám Ježiš k poslušnosti nielen vyzýval vo svojom učení, ale bod predovšetkým najdokonalejším obrazom poslušnosti voči Otcovi. Dobre známy príbeh z Jeho života, o tom, ako reagoval na diablovo pokúšanie na púšti, nám odkrýval pohľad práve na oblasť poslušnosti. Aj my v živote opakovane čelíme rozhodnutiam, či si vyberieme ten pokúšajúci hlas komfortu, sebeckosti a skratiek, alebo sa podľa Ježišovho vzoru sústredíme na cestu služby a obetem vedení Božím slovom.