Zmena

Zo série kázní:

Ďalšie ťažké slovo súvisí s našim príbehom CityChurch v Bratislave. Po 30 rokoch opúšťame miesto našich bohoslužieb v Istropolise. Je to pre nás veľká zmena. Sme vďační za všetky požehnania, ktoré sme tam zažili a zároveň sa tešíme, že prišiel čas vykročiť. Náš príbeh sme prirovnali k zmenám, ktoré musel podstúpiť Mojžiš, keď vyviedol Boží ľud k slobode a do zasľúbenej zeme. Pozrieme sa na 4 kľúčové momenty tejto cesty. Pri každom z nich zohrávala dôležitú úlohu Mojžišova palica, ktorá reprezentovala jeho životný príbeh a zároveň Božie pôsobenie v ňom. Základom pre zmenu v živote kresťana je fakt, že Boh je nemenný a preto nás môže previesť akoukoľvek zmenou. Boh začína zmenu v našom živote vždy tam kde sme a s tým, čo máme.