Úcta

Zo série kázní:

Ďalším slovom z našej júnovej série Ťažké slová je slovo úcta. Na prvé počutie znie vlastne celkom ľahko, avšak je to slovo, ktoré sme prestali brať vážne. C. S. Lewis v knihe Abolition of Man hovorí: „Vysmievame sa z úcty a potom sme šokovaní, keď sme zrazu obklopení zradcami.“ Úcta však má v našom živote svoje nenahraditeľné miesto. Biblia nám ukazuje, že je pri zdroji života, nezačína tým, že si ju niekto zaslúži a nie sú to len lacné a prázdne slová. Biblia nás učí, ako byť ľuďmi, ktorí podobne ako biblický Gamaliel majú prirodzenú úctu, lebo sa naučili úctu prejavovať iným ľuďom i Pánu Bohu.