Sila a svedok

Zo série kázní:

Ježiš svojim učeníkom pri odchode k Otcovi povedal, že príjmu moc a budú mu svedkami… čo dnes znamená toto zasľúbenie pre nás, učeníkov v 21.storočí? Chceme MOC a chceme byť pripravení SVEDČIŤ – ako to však prakticky môže vyzerať?
Roman a Sheldon v nedeľnej kázni upriamili našu pozornosť na skutočnosť, že Božia moc a plnosť Ducha Svätého vôbec nemusia predstavovať tie milné atribúty, ktoré v tomto kontexte niekedy ako ľudia očakávame. Naopak, Božia moc je v skutočnosti zjavená odlišným spôsobom, prejavuje sa v slabosti, v pokore a v službe svetu. Vypočujte si, ako môžeme aj dnes prijať praktické vystrojenie pre misiu, ktorú nám zveruje náš Pán.