Viac “čo mám spraviť”, menej “prečo?”

Zo série kázní: