Vstúpme do zasľúbení

Zo série kázní:

V úvode letnej série o Sile Božích sľubov sa spoločne pozrieme na biblický koncept Božieho zasľúbenia, ktoré okrem iného predstavuje pozvanie. Pozvanie pridať sa k Jeho dielu, prijať a priniesť požehnanie vďaka a či napriek okolnostiam, v ktorých sa nachádzame a vstúpiť tak do povolania Božieho ambasádora na miestach, kde ako súčasť miestnej komunity žijeme svoje pracovné, študentské a priateľské životy.