Téma: zmocnenie

Blog

Pôst 21 | deň 13

Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina! Sudcov 6:12 Boh poslal svojho anjela za mužom z bezvýznamného rodu uprostred

Čítať blog »