OPÄŤ SA NA VÁS TEŠÍME OSOBNE
OD 4. JÚLA vždy o 10:00!

Veríme, že čas nášho spoločného stretnutia ‘naživo’ sa už naozaj blíži! Veľmi sa tešíme na to, keď sa znovu budeme môcť konečne stretnúť a zažiť spolu bohoslužby.

EVENTY

  1. Pri vstupe Vás privítame veľkým úsmevom, ale bez podania rúk, a požiadame Vás o dezinfekciu rúk (budeme mať dezinfekčný rozprašovač)
  2. Prichádzajte, prosím, s rúškami. Zároveň chceme upozorniť, že je potrebné ich mať počas celej bohoslužby.
  3. Sedenie je možné len v každom druhom rade.
  4. Prosíme Vás, príďte len vtedy, ak nemáte teplotu, či vírusové ochorenie.

jún 2021

NAJNOVŠIE KÁZNE

Biblia spomína niektoré slová, ktoré nám na prvé počutie znejú ťažko. Možno aj preto ich radšej veľmi rýchlo prejdeme, alebo obchádzame. Tieto slová však nie sú v Biblii preto, aby nám komplikovali život, ale preto, lebo nám ukazujú Boží recept na úspešný život.
Ježiš svojim učeníkom pri odchode k Otcovi povedal, že príjmu moc a budú mu svedkami… čo dnes znamená toto zasľúbenie pre nás, učeníkov v 21.storočí? Chceme MOC a chceme byť pripravení SVEDČIŤ - ako to však prakticky môže vyzerať?
Pred 2000 rokmi v 50. deň po Veľkej noci zažilo 120 ľudí naplnenie Ježišovej výzvy i zasľúbenia. Tým zasľúbením bolo, že nás Boh nenechá len tak osamotených a neistých, ale že nám pošle svojho Ducha, aby nám bol sprievodcom našim kresťanským životom.

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.