NAJNOVŠIA KÁZEŇ

Skôr ako sme poznali syndróm vyhorenia, pred viac ako tritisíc rokmi, horel na púšti ker, ktorý neprestal horieť. Mojžiš, ktorý vtedy asi zažíval niečo ako osobné vyhorenie, sa rozhodol prísť k nemu a zistiť ako je možné, že ten krík horí a predsa nevyhorí. Jeho život, ale aj život celého Božieho ľudu sa odvtedy zmenil. O približne 1400 rokov neskôr bol Pavol v rímskom väzení a čakal na finálny rozsudok. V druhom líste Timotejovi píše svojmu blízkemu mladému priateľovi Timotejovi a vyzýva ho, aby roznecoval oheň Božieho obdarovania. A opäť raz to má potenciál zmeniť život mnohých. Ako sa dá roznecovať takýto oheň v našom bežnom živote, o tom je prvá kázeň našej série: Ako nevyhorieť, ktorá je štúdium tohto druhého Pavlovho listu.

CITYCHURCH
CAMP 2024

28. - 31.8. 2024

KALENDÁR EVENTOV

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.