NAJNOVŠIA KÁZEŇ

V úvode letnej série o Sile Božích sľubov sa spoločne pozrieme na biblický koncept Božieho zasľúbenia, ktoré okrem iného predstavuje pozvanie. Pozvanie pridať sa k Jeho dielu, prijať a priniesť požehnanie vďaka a či napriek okolnostiam, v ktorých sa nachádzame a vstúpiť tak do povolania Božieho ambasádora na miestach, kde ako súčasť miestnej komunity žijeme svoje pracovné, študentské a priateľské životy.

CITYCHURCH
CAMP 2024

28. - 31.8. 2024

KALENDÁR EVENTOV

Tento mesiac

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.