CityChurch

Bratislava

Kvôli zhoršenej epidemickej situácii
sa konajú v bratislavskej lokalite
2 bohoslužby s nutnosťou registrácie!

Kvôli zhoršenej epidemickej situácii sa konajú v bratislavskej lokalite
2 bohoslužby s nutnosťou registrácie!

Aktuality

Dovoľte nám zdieľať pár kľúčových informácií v súvislosti s tým, že Bratislava sa posunula do oranžovej farby na Covid semafore, čo obmedzuje účasť na bohoslužbách na 25% kapacity sály. Kvôli tomu potrebujeme organizovať 2 bohoslužby s nutnosťou registrácie.

EVENTY

  1. Pri vstupe Vás privítame veľkým úsmevom, ale bez podania rúk, a požiadame Vás o dezinfekciu rúk (budeme mať dezinfekčný rozprašovač)
  2. Prichádzajte, prosím, s rúškami. Zároveň chceme upozorniť, že je potrebné ich mať počas celej bohoslužby.
  3. Sedenie je možné len v každom druhom rade.
  4. Prosíme Vás, príďte len vtedy, ak nemáte teplotu, či vírusové ochorenie.

október 2021

NAJNOVŠIA KÁZEŇ

15 zo 66 biblických kníh tvorí prorocké knihy, a to zďaleka nie sú všetky proroctvá, ktoré Biblia prináša. Proroci nám po tom, ako zažili hlboké stretnutie s Bohom, odovzdávajú inšpirované posolstvá o Božom vzťahu k nám. Biblické proroctvá sú oveľa hlbšie ako predpovedanie budúcnosti. Jedným z biblických prorokov je Ezechiel. Muž, ktorý na vlastnej koži zažil pustošenie Jeruzalema a následný exil.

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.