CityChurch

Bratislava

Aktuality

Drahá CityChurch rodina, priatelia, venujte, prosím, pozornosť informáciám v nasledovnom videu od pastora Pasha ohľadom najbližších týždňov v CityChurch. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu a lockdown sa všetky naše aktivity presúvajú do online priestoru. Ďakujeme za pochopenie, sme v tom spolu.

EVENTY

  1. Pri vstupe Vás privítame veľkým úsmevom, ale bez podania rúk, a požiadame Vás o dezinfekciu rúk (budeme mať dezinfekčný rozprašovač)
  2. Prichádzajte, prosím, s rúškami. Zároveň chceme upozorniť, že je potrebné ich mať počas celej bohoslužby.
  3. Sedenie je možné len v každom druhom rade.
  4. Prosíme Vás, príďte len vtedy, ak nemáte teplotu, či vírusové ochorenie.

december 2021

NAJNOVŠIA KÁZEŇ

Jedným z najsilnejších aspektov života je vždy osobný ľudský príbeh. Príbeh nášho života. Na naše bohoslužby sme pozvali dvoch ľudí – Tomáša Štrbu a Eriku Brečeovú - a spýtali sme sa na ich príbehy. Príbehy toho, ako spoznali Boha, čo pre nich znamená duchovný domov, kto ich ovplyvnil na ich ceste životom. Zaujímali nás ich výzvy, prekážky, a najmä ich autentické skúsenosti. Anna Armitage potom krátko porozprávala o mieste rôznych generácií v cirkvi s praktickou výzvou pre každého z nás.

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.