CityChurch

Bratislava

Aktuality

Milá CityChurch rodina, s očakávaním vstupujeme do nového školského roka. Dovoľte nám preto, v súvislosti s ním, pár veľmi dôležitých informácií. Venujte im, prosím, plnú pozornosť. Ďakujeme.

EVENTY

  1. Pri vstupe Vás privítame veľkým úsmevom, ale bez podania rúk, a požiadame Vás o dezinfekciu rúk (budeme mať dezinfekčný rozprašovač)
  2. Prichádzajte, prosím, s rúškami. Zároveň chceme upozorniť, že je potrebné ich mať počas celej bohoslužby.
  3. Sedenie je možné len v každom druhom rade.
  4. Prosíme Vás, príďte len vtedy, ak nemáte teplotu, či vírusové ochorenie.

september 2021

NAJNOVŠIA KÁZEŇ

Domov je jedinečné miesto, kde sme doma. Biblia hovorí o dome Božom ako o dôležitom mieste od svojich prvých kníh. Božím domom nazýva miesto, kde je Boh a ľudia tam prežívajú Božiu prítomnosť. Od čias Krista sa tento obraz veľmi mení, ale zároveň aj pokračuje. Dom Boží sa už neviaže na miesto. Biblia hovorí o domove, ako večnom domove, kam všetci smerujeme.

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.