Tak ako každý rok aj v roku 2023 je možnosť venovať 2% z vašich daní (3% v prípade, že máte s organizáciou dobrovoľnícku zmluvu) na neziskové organizácie či občianske združenia. Už niekoľko rokov tak priamo podporujeme prácu s deťmi, teenagermi a mládežou v našom spoločenstve. Sme veľmi vďační za každého, kto sa takto rozhodne podporiť našu prácu a misiu. ĎAKUJEME VÁM.

KALENDÁR EVENTOV

Pripravujeme kurz "Manželské večery"

Kurz sa skladá zo 7 stretnutí, vždy v nedele o 16:30.

Prvé stretnutie sa koná už 26. marca.

Kurz ‘Manželské večery’ vám pomôže budovať a posilniť vaše manželstvo. Tento 7-týždňový kurz je určený k tomu, aby sa páry učili rásť a rozvíjať svoje manželské zručnosti a vzájomne o nich medzi sebou počas stretnutí diskutovať.

marec 2023

NAJNOVŠIA KÁZEŇ

V tomto kázaní sme pokračovali ďalším príbehom z ev. Lukáša, kde Ježiš stoloval s ľuďmi. Je to dramatický príbeh ženy, ktorá pri stole nemala čo robiť. Z veľkého pohľadu Biblie, Boh stvoril človeka a zároveň ho v raji pozval k radostnému a vzťah rozvíjajúcemu stolovaniu s ním. Príchodom hriechu sme odmietli toto pozvanie od Boha. Prišli sme o hlboké a blízke stolovanie s ním. Neskôr v chráme Boh obnovuje tento obraz ako sväté jedlo, ktoré však nie je pre nás všetkých. ...

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.