Sledujte online prenos bohoslužieb v Bratislave každú nedeľu od 10:00.

jún 2019

Filtrovať udalosti

ned16jun10:0011:30BOHOSLUŽBY BCC10:00 – 11:30 kinosála IstropolisKazateľ:Miro Tóth

ned16jun10:0012:00BOHOSLUŽBY PEZINOK10:00 – 12:00 City Church PezinokKazateľ:Jojo Brenkus

pon17jun18:3020:00EXIT LAST18:30 – 20:00 BCC CENTRÁLA

Ďalšie udalosti

NAJNOVŠIE KÁZNE

Boh vo svojom Slove jasne hovorí o povolaní pre Jeho ľud, ako aj pre jednotlivcov, pre každé z Jeho detí. Vopred pre nás pripravil dobré skutky, ktoré chce, aby sme konali, pretože sme Jeho dielom, stvorení v Kristovi. Naše primárne povolanie však jednoznačne smeruje k Bohu samému. On nás chce celých, chce naše naplno odovzdané životy. Povoláva nás k sebe, z tmy do svetla. Anka v kázni rozpráva vlastné svedectvo o svojej ceste k jej životnému povolaniu a o skúsenostiach, ktoré v súvislosti s povolaním zažila.
Boh povoláva každého z nás. Boh sa rozhodol, že do svojho dobrého plánu zapojí každého z nás. A to napriek tomu, že by nikoho z nás v skutočnosti nepotreboval. Poverenie a povolanie je pozvanie. Nemožno preto nikoho prinútiť, aby odpovedal kladne na Božie volanie. Každý z nás máme slobodnú vôľu toto pozvanie či už prijať, alebo odmietnuť. K čomu sme teda ty a ja povolaní? Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej kázni.
Ako čítame Bibliu tak vidíme, že keď Boh povoláva ľudí, tak začína tým, že ich volá, aby vystúpili z niečoho von. A to kvôli tomu, aby sa mohli pripojiť k niečomu, do čoho ich Boh volá. Dnes sa pozrieme aj na život Abraháma a jeho povolanie. Boh totiž volal Abraháma, aby takisto vystúpil z niečoho von. Čo to teda znamená byť povolaný von z niečoho? Aj na túto otázku si odpovieme v dnešnej kázni.

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.

Scroll to Top
X