Sledujte online STREAM bohoslužieb v Bratislave
každú nedeľu od 10:00.

Darujte 2% z dane

Darujte 2%
z dane

na podporu práce s deťmi a mládežou v rámci CityChurch.

EVENTY

február 2020

NAJNOVŠIE KÁZNE

Ježiš bol rozprávač príbehov. Božie kráľovstvo spoznávame cez príbehy. Biblia sa skladá primárne z príbehov. Sme ľuďmi príbehov. Príbehy nás učia prečo sú veci také, aké sú. Akým príbehom je motivovaný tvoj každodenný život?
Keď Ježiš hovorí tom, že sme soľou a svetlom, tak v prvom rade nedáva dôraz na naše skutky (to, čo by sme mali robiť), ale na to, kým sme (na našu identitu). Čo to prakticky znamená pre náš každodenný život? Ako prakticky aplikovať toto známe biblické prirovnanie?
V dnešnej kázni nás Janko Lacho zoberie späť do príbehu o Izákovi v Starej zmluve. Ak chceme zmeniť svet, v ktorom žijeme tak potrebujeme byť zmenení v prvom rade my. Potrebujeme začať dôverovať v Božie zasľúbenia ako to robil Izák.

VYPOČUJTE SI ZVUK PIESNÍ,

ktoré spievame na našich stretnutiach.

Scroll to Top