Advent a Vianoce v lokalitách CityChurch

Vzácna CityChurch rodina,

naše slová v oslovení, „vzácna rodina“, prežívame ešte intenzívnejšie ako kedykoľvek doteraz. Veríme, že sa máte dobre, že každý deň prežívate Božie posilnenie, a pritom všetkom ste nástrojom Božieho pôsobenie tam, kde žijete. Som vždy vďačný, keď nám či jeden druhému píšete, telefonujte, a môžeme sa povzbudzovať a modliť sa navzájom jeden za druhého.

Kontaktujeme Vás v súvislosti s opatrením vlády, ktoré dáva výnimku pre vykonávanie bohoslužieb:

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/11/ciastka_16_2020.pdf

Všetci sa veľmi tešíme na to, keď sa opäť spolu stretneme a užijeme si vzájomnú spoločnosť. V týchto dňoch sa snažíme zhodnotiť, čo by to pre nás znamenalo, a ako to vieme zrealizovať, aby sme mohli mať prezenčné bohoslužby.

Naším plánom v najbližšiu nedeľu – 22. novembra 2020 – je zostať ešte online na našej novej interaktívnej platforme cirkev.online, a zároveň aj na našom YouTube kanáli.

Potom, od začiatku Adventu, t.z. od 29. novembra 2020, sa budeme snažiť urobiť potrebné opatrenia k tomu, aby sme sa mohli stretnúť osobne – teda mať prezenčnú formu bohoslužieb aj v Pezinku, aj v Bratislave. Samozrejme, ďalej budú naše bohoslužby streamované online, ak to považujete za správne, neprísť zatiaľ osobne.

Sledujte naše info na webstránke, píšte nám, podporujme sa navzájom a modlime sa spolu jeden za druhého!

Nech je Božia priazeň so všetkými Vami!

Pasho
za celý CityChurch tím