Stojíme s Ukrajinou

Drahá CityChurch rodina,

pozývame vás pridať sa k podpore pomoci pre Ukrajinu akýmkoľvek finančným či vecným príspevkom.

Lokality CityChurch vyjadrujú svoju spolupatričnosť s našimi susedmi na Ukrajine. Stojíme v solidarite s ľuďmi trpiacimi nespravodlivosť a násilie. Budeme pokračovať v modlitbách za tento národ. A pridávame sa aj praktickou pomocou v konkrétnych oblastiach asistencie.
Možností na pomoc je veľa – existuje množstvo charitatívnych organizácií a iniciatív. CityChurch cielene a konkrétne pomáha partnerom, ktorí poskytujú priamu pomoc v kritickej situácii vo vojnových oblastiach a utečencom, ktorí z nich utekajú.

Pozývame vás pridať sa k niektorej z týchto iniciatív, ktoré ako CityChurch podporujeme.

Stojíme s Ukrajinou

Pomoc Ukrajine