Autor: Zuzka Božíková

Blog

Zrnko múdrosti – deň 12

Občas mám pocit, že čakáme na to, že nás Pán Boh bude zabávať, keď máme byť trpezliví. Avšak máme možnosť si vybrať aj ten iný údel. Vybrať si premenenú myseľ múdrosťou, ktorá rozjasňuje človeku tvár.

Čítať blog »
Blog

Zrnko múdrosti – deň 11

Staré príslovie hovorí: “Kameň sa brúsi kameňom”. V živote stretávame rôznych ľudí, avšak len my sa vieme rozhodnúť, ktorí nám zostanú cudzí a ktorých si pustíme tak blízko, že sa z nich stanú bratia alebo sestry.

Čítať blog »
Blog

Zrnko múdrosti – deň 10

Toľkokrát v živote sa mi stalo, že som Bohu povedala – “Kedy sa už toto obdobie skončí?” “Prečo nie som ešte inde?” Mám pocit, že príliš často sa sťažujeme Bohu a pozeráme sa na budúcnosť.

Čítať blog »