Pôst 21 | deň 15

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.

Kolosanom 4:2

Je niekoľko vecí, ktoré ako ľudia máme spoločné. Napríklad to, že sa snažíme vyhnúť utrpeniu a dosiahnuť šťastie. Ľahko si zvykneme na aktuálny stav, v ktorom žijeme, teda aj na to, čo by sme povedali, že je šťastie. Ak máme pocit, že štandard, v ktorom žijeme je predsa niečo normálne, že je to prirodzenou súčasťou nášho života, tak sme spohodlneli.

Tento stav je veľmi nebezpečný. Zastiera nám to pohľad na skutočné hodnoty, ktoré v živote máme. Tento pohodlný postoj môže spôsobiť, že o tieto vzácne veci prídeme, pretože si neuvedomíme, že majú hodnotu. Preto, skloňme sa pred Hospodinom a prosme ho, aby sme videli, aké šťastie vlastne máme.