Pôst 21 | deň 2

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil.

Lukáš 5:15-16

Ak prijmeme od Boha poslanie, tak sen, ktorý sme dostali musí byť niečím živený, aby mohol byť dosiahnuteľný. Tak to bolo v  živote Jozefa, ktorý dostal od Boha sen a dokázal napriek prekážkam nielen vydržať, ale aj naplniť poslanie dané mu Bohom. Alebo Dávida, ktorý mal najskôr blízky vzťah s Bohom a až potom šiel v mene Hospodinovom proti Goliášovi  a zvíťazil. Alebo náš najväčší vzor, sám Pán Ježiš, ktorý odchádzal na samotu, aby hovoril so svojim Otcom a až potom išiel kázal,  uzdravovať, vyháňať démonov či kriesiť mŕtvych.

Každý z nás sa potrebuje dokázať stíšiť a očakávať na Boha aby sme dokázali povedať „nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane“ a tak naplniť poslanie, ktoré sme prijali od Boha.