Pôst 21 | deň 1

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.

Jeremiáš 29:12-13

V histórii všetkých Božích mužov a žien boli chvíle, keď hľadanie Boha, Jeho zámeru a Jeho blízkosti bolo tak dôležité, že sa rozhodli dobrovoľne vzdať niečoho, čo mali radi, čo bolo inak dobré, preto, aby ich partnerstvo s Bohom dali na prvé miesto. Poznal to Mojžiš, Daniel, Ježiš, či apoštoli v prvej cirkvi. Boli to momenty, jedinečné obdobia, keď ich nasadenie a rozhodnutie porozumieť Božie zámery postavili nad akúkoľvek inú vec života.

Takéto dobrovoľné odrieknutie niečoho s takýmto vyšším zámerom je síce niekedy nekomfortné, avšak obyčajne prináša výraznú zmenu. Pôst od každodenného komfortu, či vecí, ktoré nás často rozptyľujú nie je prázdny náboženský akt. Je to zamerané očakávanie na Boha, ktoré mení nás, vytvára priestor pre duchovný prielom a otvára naše oči pre nové Božie veci, ktoré Boh chce s nami a cez nás robiť. Veríme, že sme ako spoločenstvo v jednom takomto momente a Boh nás volá k takémuto postu, aby nám mohol ukázať a zveriť viac. Pridaj sa!