Pôst 21 | deň 20

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

Posväť ich v pravde;
tvoje slovo je pravda!
Ján 17:17

Predpokladám, že si nasledovník Krista a teda Pán Ježíš je Tvoj Spasiteľ a Pán. Ako Spasiteľ Ti zaručuje večnosť plnú radosti, kde nebudeš mať už žiadne trápenie. A keďže je aj Tvojím Pánom rozumieš dobre, že nasledovať Ho znamená poslúchať Jeho slová.

Určite si počul viac kázní o tom, ako mnohí Izraelci nevošli do zasľúbenej krajiny práve kvôli ich neposlušnosti. Pavol nám to pripomína (1 Kor. 10:6-11). Čo nám dokáže dať naozaj silu, aby sme vytrvali? Jednou z odpovedí je: byť s Ním a tráviť čas v Jeho prítomnosti.

To si určite vedel, že? Ale nestačí len vedieť to. Aj Izraelci vedeli veľa. Je potrebné skutočne s Ním tráviť čas. Verím, že to myslíš s Bohom vážne a preto sa chcem spýtať, či si už dnes bol s Ním? Povedal si mu o svojich ťažkostiach, počul si čo Ti hovorí skrze Písmo, kde je Pravda, On sám?

Niekedy sme plní aktivít a je dobre, že nie sme leniví. Avšak aktivity, hoci aj tie zborové nestačia.
Drahý Brat a Sestra, zo srdca Ti prajem, aby k Tebe Duch Svätý hovoril. A keďže to s Ním myslíš úprimne, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to tak bude. Už len otvoriť knihu, o ktorej hovorí úvodný verš. Obetuj preto svoje pohodlie a zober Bibliu.