Pôst 21 | deň 21

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol.
Lukáš 4:1-2

Ježiš začína svoju verejnú službu jednoducho tým, že ho Svätý Duch vedie na púšť, kde sa 40 dní postil. 40 dní je naozaj veľa. Ak doslova necítiš, že je Svätý Duch, kto ťa vedie (tak, ako k tomu viedol samotného Ježiša) k takémuto druhu pôstu, tak to prosím nerob. Poďme však späť k téme. Z tohto odseku Písma vieme vyčítať jednu veľmi zaujímavú vec. Čítame, že Ježiš, hneď ako bol pokrstený v Jordáne, odchádza na púšť doslova „PLNÝ DUCHA“.

Mnoho z nás zažilo skúsenosť naplnenia Svätým Duchom. To však nie je všetko. Príbeh tu pokračuje ďalej. Čítame o tom, ako diabol pokúša Ježiša (je to veľmi známa časť Písma). Rád by som na záver tohto pôstneho maratónu upriamil našu pozornosť na záver Ježišovho pôstneho púštneho maratónu. V Písme čítame nasledovné:

Keď diabol skončil všetky svoje pokušenia, načas od neho odišiel. Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí.
Lukáš 4:13-14

Ježiš išiel na púšť „PLNÝ DUCHA“ a po 40 dňoch pôstu sa vracia „V SILE DUCHA“. Iné preklady hovoria „V MOCI DUCHA“. Toto bol začiatok služby Ježiša Krista. Robí mi nesmiernu radosť, že sme začiatok roka 2018 strávili (možno to pre mnohých bola naozaj púšť) v pôste a modlitbách. Verím, že zbytok roka každý jeden z nás pôjdeme V MOCI DUCHA. Nech sa tak stane na slávu mena Ježiš v nás a skrze nás.