Pôst 21 | deň 7

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Odvetil: Nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnúť. Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené.

1. Samuelova 3:6-7

Boh hovorí. To je nemenná realita. Naša schopnosť počuť a rozoznať Jeho hlas je však tak často obmedzená. Dennodenne sme bombardovaní hlasmi, hlukmi či myšlienkami. Naučili sme sa žiť v neustálom hluku a informačno-myšlienkovom šume, ktorý nám veľmi reálne bráni v rozpoznaní Božieho tak často tichého hlasu.

Áno, každý z nás to už isto spoznal na vlastnej koži, že Boh často šepká. On nekričí, nevrieska na nás z obrazovky televízora či displeja mobilu. Jeho hlas je tichý a pokojný. Prichádza z nášho vnútra, z nášho ducha, keď sa ku nám Boh prihovára skrze svojho Svätého Ducha.

Citlivosť na hlas Svätého Ducha si každý z nás môže vybudovať. Existuje na to jeden veľmi dobrý spôsob – tráviť čas na modlitbe a v čítaní Jeho slova – Biblie, v tichu odstrihnutý od vonkajších hlukov a vplyvov. Čím viac času takto stráviš, tým viac sa naučíš rozoznávať Jeho hlas hoci aj v búrke informácií a chaose dňa v práci. Boh hovorí. Počuješ Ho?