Pôst 21 – deň 4

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite! V každej okolnosti vzdávajte vďaky. Lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi.
1. list Tesaloničanom 5:16-18

Vytrvať v dlhom behu je náročná úloha, prirodzene to ide proti nášmu telu. Bez silného odhodlania je to úloha priam nemožná. Avšak ak sme dobrej mysle, ktorá sa teší na odmenu, ktorá bude na konci, získavame novú silu, ktorá nás občerstvuje. To ktorým smerom sa vydá tvoja myseľ určí smer, ktorým sa povedú tvoje kroky.
Vytrvať v dobrej mysli nezvládneme pokiaľ neodhodíme to čo nás ťaží (bremená,starosti) a nevyslobodíme sa z hriechu, ktorým sme akoby omotaní alebo ovládaní a ktorý nás spomaľuje v duchovnom behu. Vyžaduje si to pravidelné kontrolovanie seba samého, úprimnosť a pokoru pred Bohom aby sme odhodili čo nás spomaľuje a zamestnáva.

Dobrá myseľ je plná vďačnosti. Vďačnosť nám otvára oči vidieť aký kus cesty sme vďaka Jeho milosti už prešli a zároveň môžeme vidieť čo dobré má pre nás Boh Otec ešte pripravené. To nás obnovuje a dáva nám silu ísť ďalej. Vďačnosť je zhmotnená nádej bez ktorej nevidíme dobrú budúcnosť. Je ako vietor, ktorý rozfúka mračná cez ktoré Boh túži ukázať svoje svetlo.

S dobrou mysľou zvládneme aj dlhý beh. Prajem Ti aby si vedel mať svoju myseľ zameranú na ten správny smer. Smerom k Božiemu Synovi, ktorý vytrvalo a poslušne dobehol svoj beh a stal sa pre nás príkladom hodným nasledovania.