Pôst21 | deň 12

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

“Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus.”  1.list Korintským 1:12

Dodnes je predmetom skúmania a údivu ako komplexné, jedinečné a premyslené je naše bytie – naše telo. Skladá sa z veľmi rozdielnych častí, každá časť nášho tela však má svoju špecifickú funkciu. Niektoré sú viditeľné, iné nie. Niektoré sú používané stále, iné čakajú na jedinečnú príležitosť. Avšak potrebujeme všetky.

Ruka sa nerozhýbe bez signálov z nervovej sústavy. Nohy nemôžu chodiť bez toho, aby nimi hýbali svaly. Vďaka srdcu môže v tele cirkulovať krv a tá okysličuje orgány. Rovnako je na tom cirkev. Písmo ju prirovnáva k telu, v ktorom sa vzájomne potrebujeme. Spolu tvoríme telo – telo Kristovo.

Toto telo sa hýbe, je vitálne a prináša Božie veci vtedy, keď jeho jednotlivé časti napĺňajú svoje poslanie. Potrebujeme sa vzájomne. Modlime sa za to, aby sme tvorili takéto telo, modlime sa aj dnes za seba a ostatných vzácnych ľudí v našom zbore a nezostaňme len pritom, ale prinesme praktické povzbudenie niekomu z nich.