Pôst21 | deň 11

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

“Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.”  1. list Jánov 1:7

To, čo ľudia najviac oceňujú na kresťanskom spoločenstve je možnosť autenticky kráčať svoju cestu kresťanským životom a deň čo deň vidieť zázrak premeny seba samého. Je to cesta na ktorej víťazíme, ale aj sa pomýlime.

Prežívame najkrajšie momenty nášho života, ale zároveň je niekto ochotný byť s nami aj vtedy, keď je nám ťažko. Možno práve preto od začiatku nazývali kresťanov ľuďmi cesty. Rôzni ľudia sa vydali spolu na cestu nasledovania Majstra a spolu zažili niečo, čo by sami nikdy nezažili. Výsledok privádzal okolie do pokorného úžasu.

Na tejto ceste sa udeje niečo, čo sa nikdy nemôže udiať bez Boha, ale zároveň sa to neudeje bez takého spoločenstva. Ako to Ján popisuje: Je to spoločenstvo, kde úprimnosť je základnou hodnotou, hriechy nie sú prehliadané, ale očisťované a spolu ideme cestu, ktorá je našou spoločnou cestou nasledovania Krista. Spolu zažijeme to, čo by sme sami nikdy nezažili.