Pôst21 | deň 20

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

“Zdvihni hlavu z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ.”  Genezis 12:14

Náš svet je vo vojne. V skutočnej vojne, v ktorej naveky zomierajú skutoční ľudia. A aj keď sme na strane víťaza, víťazstvo neprichádza samé od seba. Tak ako Izraelský národ vedený Hospodinom zaberal nepriateľské územia, aj my musíme vykročiť.

Skúsme vyjsť zo svojej kresťanskej ulity a opustiť zónu pohodlia. Vyjdime z “kostolných lavíc”. Nech je nedeľné zhromaždenie miestom načerpania, posilnenia sa v Duchu a miestom, kde sa vyzbrojíme do boja  na zvyšok týždňa. Pretože tu nie sme len sami pre seba.

Zaberajme územia nepriateľa. Rozširujme svoj tábor. Sme zodpovední za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme.Buďme svetlo sveta.

Pane, chceme ako spoločenstvo ozaj “Tvoju slávu niesť a celým srdcom sa k Tebe obracať“ .. nech príde Tvoje Kráľovstvo skrze nás. Daj nám do sŕdc súcit so stratenými, vlož nám do sŕdc túžbu po ich spáse. Nech horíme pre Teba, nech snívame Tvoje sny. A Ty, Pane snívaš o záchrane všetkých ľudí. Na ničom inom tak nezáleží.