Pôst21 | deň 7

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

“Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.”  Ján 15:1-8

Jedna vec, ktorú Boh zdôrazňuje naskrz Bibliou, je prinášanie ovocia. Ježiš to zdôrazňuje znova, keď v tomto podobenstve vykresľuje prinášanie ovocia ako vec, ktorá rozhoduje o tom, či je niekto odrezaný od viniča alebo nie. Akoby Ježiš hovoril, “na toto ste boli stvorení a Ja vás k tomu uschopňujem”.

Prinášať ovocie znamená rásť v charaktere a čoraz viac sa podobať na Ježiša. Znamená to, že v našom živote čoraz viac navonok vidno prítomnosť ovocia Svätého Ducha (viď Galatským 5:19-26). Každý z nás už isto zažil to, čo ja. Kúpite si kvet či inú rastlinu a snažíte sa o ňu starať. Avšak občas ju zabudneme poliať či pridať živiny. Spočiatku možno nespozorujeme nedostatok našej starostlivosti. Kde tu odpadne list či kvet. Avšak po nejakom čase rastlina vyschne.

Vyschnutie neprišlo len tak náhle. Je to následok série zanedbaní, ktoré viedli k vyschnutiu. Je pred nami výzva nezanedbať náš vzťah s Bohom. Ovocie, o ktorom tu Ježiš hovorí je len dôkazom nášho vzťahu s Ním. A tým, že prinášame ovocie sa deje jedna dôležitá vec – náš nebeský Otec je oslávený.