Pôst21 | deň 6

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

“Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria.”  Ján 7:37-39

Veľa krát som počula, že pocit smädu je známkou toho, že organizmus je už na pokraji dehydratácie a mali by sme sa naučiť piť pravidelne, aby sme tomu javu predišli, a aby pravidelné pitie sa  stalo našim “dobrým zvykom.”

Ako však predísť duchovnej dehydratácii? Dobrý Boh vie vždy uplatniť jednoduché princípy z fyzikálneho sveta aj v tom duchovnom. .Jednoducho príď a napi sa! Pi tak dlho z vodopádu Jeho lásky, kým nebude tvoj pohár pretekať a Jeho láska sa bude z teba vylievať. Prameň nevyschne a rieky vody živej budú  vytekať aj z teba, dokonca aj ty sám budeš zdrojom občerstvenia a obživy pre mnohých, ktorí sú smädní.

Nezabúdajme, že existuje prameň Života, že Voda v ňom je zdarma a má uzdravujúce vlastnosti! Môžeme ju piť ešte skôr, ako zacítime smäd. Lebo jej chuť je dobrá, dokonca má návykové schopnosti. Čím viac jej piješ, tým viac ju chceš! Ak raz ochutnáš túto vodu stane sa ti “dobrým zvykom” napĺňať svoj pohár po okraje a ponúkať ho iným.