Pôst21 | deň 8

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

“A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.”  Efezským 2:19

Boh sa rozhodol predstaviť sa predovšetkým obrazom rodiny. Nepredstavuje sa nám primárne ako vodca, stvoriteľ, líder, či manažér Zeme. Predstavuje sa nám ako Otec. Ako kresťania sme pozvaní k tomu, aby sme žili spolu ako rodina. Pre niektorých to je nadchýnajúca predstava, pre iných skôr hrôza, lebo funkčnú a šťastnú rodinu zažili veľmi obmedzene.

Bez ohľadu na to, aká je naša skúsenosť, Boh nás pozýva do svojej rodiny. Je to miesto, kde sme tak veľmi milovaní, že zostať nezmenení nie je možnosťou. Sme pozvaní do prostredia bezpečia, kde nemá význam niečo skrývať. Sme pozvaní do rodiny, kde sa cítime doma a preto máme zodpovednosť.

Ako BCC možno nie sme vždy ideálna rodina, ale sme rodina, ktorá nezabudla na to, že sme rodinou. Sme rodina, ktorá verí v silu a moc Božej rodiny na zemi. A preto sa chceme modliť za túto realitu a robiť v nej aj tento rok kroky novej kvality vzťahov jeden s druhými. Chceme si byť bližšie, byť ku sebe pravdiví, úprimní a zažiť moc takejto premeny.