VODNÝ KRST

Prečo je krst dôležitý a aké kroky potrebujem urobiť, keď sa chcem dať pokrstiť v CityChurch?

Prečo je dôležité pokrstiť sa?

Krst vo vode je dôležitý krok pre každého, kto uveril a rozhodol sa nasledovať Ježiša Krista. 
Dať sa pokrstiť je verejné vyznanie nášho osobného rozhodnutia pre Ježiša Krista. Je to deklarácia našej viery v to, že Ježiš je náš spasiteľ, záchranca. Krstom deklarujeme, že tak, ako zomrel Kristus, zomiera aj naša stará hriešna prirodzenosť. A rovnako tak, ako vstal z mŕtvych Ježiš Kristus aj my sme vzkriesení k novému životu.

"Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený."

Marek 16:15-16

"Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové."

2. Korintským 5:17

Aké kroky potrebujem urobiť, ak sa chcem pokrstiť?

1. registruj sa

Prosíme, aby ste vyplnili jednoduchý online formulár nižšie.

2. absolvuj prípravné stretnutie

O presnom dátume a čase prípravného stretnutia budeme včas informovať.

Na stretnutí budeme mať krátke biblické vyučovanie o podstate a dôležitosti krstu, modlitby a na záver praktické informácie o priebehu samotného krstu. Toto stretnutie je pre každého, kto sa chce dať pokrstiť povinné.

Prihláška na vodný krst

Ste súčasťou rodiny CityChurch?

* S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním registračného formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. My sa zároveň zaväzujeme, že Vaše údaje budú použité výhradne na komunikáciu ohľadom organizácie krstu a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.