Bohoslužby ONLINE #8

Zo série kázní:

Rečník

Témou online bohoslužieb #8 je MOC KRÍŽA. Keď hovoríme o moci kríža, vždy musíme začínať pri Božej láske. Láska a milosť prevyšujú odsúdenie a hnev. Táto láska a milosť dokonca predchádzajú aj naše pokánie. Ak máte otázky ohľadom viery neváhajte nás kontaktovať v sekcii ĎALŠIE KROKY.
Prehrať video