Čo mám robiť?

Zo série kázní:

Naposledy sme hovorili o Ježišovej výzve, či príkaze: „nebuďte ustarostení“. Do septembra vstúpime čítaním jedinečnej časti Pavlovho odkazu Timotejovi. Paradoxne v ňom hovorí: „o to maj starosť, aby bol tvoj pokrok zrejmý vo všetkom”. Kontext do ktorého to hovorí, je nielen jedinečný, ale zároveň veľmi relevantný do dnešných dní. Hovorí o posledných časoch a dáva svojmu mladému priateľovi výzvu, aby sa v týchto posledných časoch staral predovšetkým o zrejmý pokrok v svojom živote. Je to praktický odkaz, v ktorom Pavol hovorí o konkrétnych krokoch, ktoré vie urobiť nielen Timotej, ale každý z nás: Čo mám urobiť, kým sa mám stať a čo nemám zanedbať. Dnes sa pozrieme na prvý tento krok.