Séria kázní: poKROK

John Bean

Život postavený na skale

Doba v ktorej žijeme je pohnutá, ale predsa existuje pevný bod, na ktorom môžeme v živote stavať. V Biblii je Boh opakovane prirovnaný k skale. Ježiš v jednej chvíli porozprával svojim učeníkom podobenstvo o dvoch staviteľoch. Jeden vedel o tejto skale a postavil svoj dom na tejto skale. Nie vždy je to ľahké. Ale ako ukazuje aj tento príbeh, oplatí sa to. Lebo búrky do nášho života prídu. Náš vzácny hosť – John Bean hovoril o tom, ako to prakticky urobiť.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Takýto buď

Asi každý sme v živote zažili nepríjemný pocit toho, že nami niekto neoprávnene pohŕdal. Cítili sme sa nepochopení, znevážení, smutní, alebo možno nahnevaní. Dialo sa to aj mladému Timotejovi. To, či niekto nami pohŕda, alebo nie, často nevieme ovplyvniť. A to by ani nemalo byť zdrojom našej hodnoty. Pavol však pozýva Timoteja, aby sa zameral na niečo iné. Vyzýva ho, aby sa stal príkladom. Príkladom, ktorý je ako stopa, ktorá po nás zostáva. Príkladom, na ktorý mnohí čakajú v rozhodujúcich momentoch života. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Čo mám robiť?

Naposledy sme hovorili o Ježišovej výzve, či príkaze: „nebuďte ustarostení“. Do septembra vstúpime čítaním jedinečnej časti Pavlovho odkazu Timotejovi. Paradoxne v ňom hovorí: „o to maj starosť, aby bol tvoj pokrok zrejmý vo všetkom”. Kontext do ktorého to hovorí, je nielen jedinečný, ale zároveň veľmi relevantný do dnešných dní. Hovorí o posledných časoch a dáva svojmu mladému priateľovi výzvu, aby sa v týchto posledných časoch staral predovšetkým o zrejmý pokrok v svojom živote. …

Vypočuť kázeň »