Život postavený na skale

Zo série kázní:

Doba v ktorej žijeme je pohnutá, ale predsa existuje pevný bod, na ktorom môžeme v živote stavať. V Biblii je Boh opakovane prirovnaný k skale. Ježiš v jednej chvíli porozprával svojim učeníkom podobenstvo o dvoch staviteľoch. Jeden vedel o tejto skale a postavil svoj dom na tejto skale. Nie vždy je to ľahké. Ale ako ukazuje aj tento príbeh, oplatí sa to. Lebo búrky do nášho života prídu. Náš vzácny hosť – John Bean hovoril o tom, ako to prakticky urobiť.