Od izolovanosti k spoločenstvu

Zo série kázní:

Skutky apoštolov nám zaznamenávajú fascinujúce momenty zo života prvej cirkvi. Dozvedáme sa o tom, ako žili. Jeden zo záznamov v Skutkoch 2 popisuje štyri špecifické veci, ktoré prvá cirkev robila. V dnešnej kázni si všimneme dve z nich: spoločenstvo a to, čo Písmo nazýva lámaním chleba. O spoločenstve v cirkvi často hovoríme veľmi nadľahčenie. Keď však Biblia spomína spoločenstvo, myslí tým niečo väčšie a hlbšie. Používa pritom špeciálny pojem koinonia. Je to partnerstvo, zdieľané spoločné poslanie, či spoločné napĺňanie zámeru. Bohu na takomto spoločenstve nielen záleží, ale je aj jeho súčasťou. A má pre nás jedinečné a vzácne pozvanie, aby sme sa pridali.