Čo na to Ježiš, keď život bolí?

Zo série kázní:

Pozývame Vás k sledovaniu ďalších jedinečných bohoslužieb CityChurch, ktoré, ako to už býva dobrým zvykom, začneme programom najmä pre naše deti. Neskôr sa k nám prihovorí náš dobrý priateľ, Vlado Žák, a bude hovoriť na tému, ktorá je aj práve v tomto období tak aktuálna – “Čo na to Ježiš, keď život bolí?”