Izrael – požehnanie pre svet

Zo série kázní:

Otázka Božieho konania v histórii starej zmluvy a v národe Izrael so sebou v súčasnosti prináša veľa otázok. Prečo si Boh vybral niekoho, dal mu svoje zasľúbenia a požehnania. Náš vzácny hosť Mojmír Kallus (ICEJ) nám odkryje podstatu Božieho pôsobenia v Božom ľude. Poukáže na to, že ak Boh niekoho požehná, tak to robí pre to, aby ten kto je požehnaný, bol požehnaním pre všetkých ostatných. V dejinách spásy dal svojmu ľudu dôležité poslanie, aby cez neho prišiel na svet Spasiteľ. Moderné dejiny Izraela sú pre nás kresťanov obrovským povzbudením, že s Božou vernosťou môžeme v našom živote vždy počítať