Letnice – Ježiš o Duchu Svätom

Zo série kázní:

Ježiš približne v polovici svojej služby začal pripravovať svojich učeníkov, ktorí boli vtedy ešte teeangeri, na to, že Jeho služba na zemi skončí. A že odíde naspäť k svojmu Otcovi. Oni o tom nechceli ani len počuť. Pán Ježiš im však hovorí, že je lepšie pre nich, aby odišiel, lebo keď odíde, tak pošle Ducha Svätého, ktorý bude s nimi stále. Isto si nevedeli vôbec predstaviť, ako by to vyzeralo, a čo by to znamenalo. A možno práve preto im začal predstavovať Ducha Svätého. V evanj. Jána čítame, že ho postupne predstavuje ako: jedinečného povzbudzovateľa, ducha pravdy, večného zabezpečovateľa, učiteľa a očitého svedka Božieho pôsobenia. Po tomto predstavení učeníci začínajú túžiť po ňom a rovnako to platí aj o nás dnes