Marekov príbeh

Zo série kázní:

Posledné týždne sme čítali to, čo evanjelista Marek napísal. Dnes budeme počuť jeho osobný príbeh. A ten je veľmi zaujímavý. Dočítame sa o ňom v siedmych krátkych zmienkach v NZ. Bola by obrovská škoda ho z týchto puzzle neposkladať, lebo jeho príbeh má silný odkaz. Týchto pár záznamov o ňom nám prezrádza, že bol privilegovaným mladým mužom. Bol synom Márie a vyrastal v dome, ktorý zažil veľa zázrakov Božieho pôsobenia. Neskôr ho ako mladého muža zavolal Pavol a Barnabáš na misijnú cestu. To nezažil hocikto. Marek mal výborný začiatok. Na tejto ceste to však vzdal a zutekal z nej. Keď ho Barnabáš chcel znovu zobrať, Pavol nesúhlasil a mali vážny konflikt. Barnabáš mu však dal druhú šancu. To zmenilo všetko. Čítame, ako sa neskôr stal blízkym s apoštolom Petrom a z jeho rozprávania napísal evanjelium. Neskôr ho sám Pavol pozýva do väzenia, aby ho mohol vyslať ďalej zvestovať evanjelium. Marek ide a zakladá cirkev v severnej Afrike, je biskupom jedného z najväčších zborov vtedajších dní v Alexandrií. Boh je Bohom druhých a ďalších šancí. Možno aj niekto z nás uteká, kvôli svojmu zlyhaniu, či ťažkej životnej situácii. Avšak Marek nám svojim príbehom odkazuje, že Boh nás nezavrhol, nezabudol na nás, a ešte s nami neskončil.